Historie firmy
Výpis z Obchodného registra
Certifikáty a zastúpenia
Obaly
Fotogaléria
AF - Kalové čerpadlá pre velké zataženia
AL - Ponorné čerpadlá odpadnových vod
PW - hobby čerpadlá s chladeným pláštom
SS - celonerezové ponorné čerpadlá pre mierne znečištené kvapaliny
SF - celonerezové ponorné kalové čerpadlá
BF - kalové ponorné čerpadlá - lahká rada
GF - ponorné čerpadlá s rezacím za?ízením
SP - ponorné čerpadlá do vrtaných studní
L - ponorné čerpadlá s velkým prietokom
IC - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom pre vodu
AS - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom pre vodu s abrazivnými časticami
AG - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom a víričom pre vodu s abrazivnými časticami
AF - kalové čerpadlá pre velké zataženie (do výkonu 4 kW)
AF - kalové čerpadlá pre velké zataženie (o výkonu 5,5 až 22 kW)
AF - kalové čerpadlá pre velké zataženie (výkon nad 22 kW)
AL - ponorné čerpadlá pre mierne znečištenu vodu
SF - celonerezové ponorné kalové čerpadlá
GF - ponorné čerpadlá s rezacím zariadením
BF - lahké kalová čerpadla
AS - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom pre vodu s abrazivnými časticami
AG - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom a víričom
JAW-FLEX typ L
JAW-FLEX typ SW
JAW-FLEX typ RRS
JAW-FLEX typ SWQ
N-FLEX typ RN
N-FLEX typ RNS
B-FLEX typ RB
TYRE-FLEX typ T, TO
GEAR-FLEX typ RGD
Referenčná listina ponorných čerpadiel HCP
Referenčná listinaá čerpacích jímek HCP
Referenčná listina čerpadel SuperNova a ich modifikácií
Referencie na pružné spojky Rathi
Čerpadlo
Spojka
Elektromotor
Iné
SUPERNOVA - Jednostupňové kozlíkové čerpadlá rady ZLND
TPH – Horizontálné viacstupňové čerpadlá
TQ - automatická kompaktná vodáren
TQIC - automatická kompaktná vodáren s frekvenčným meničom


Dopyt - čerpadlo

Firma :
:
Mesto:
Telefón :
Fax :
E-mail :
Objednávku vyplnil:
 
Predmet dopytu :
 
Prietok Q :       l/s
... alebo rozsah : od l/s - do l/s
Dopravná výška :       m
... alebo rozsah : od m - do m
Nátok :       m
... alebo kolíše : od m - do m
Sanie z hĺbky :       m
... alebo kolíše : od m - do m
Typ čerpadla:
Čerpaná kvapalina :
Chemické zloženie :
Koncentrácia %, pH :
Prevádzková teplota : °C ... kolíše od °C - do °C
Obsah pevných prímesí : %,  druh ,
abrazivita,  veľkosť zrn mm
Abravazita, veľkosť zŕn : kg/m3
Kinematická viskozita : min. mm2/s - max. mm2/s
Obsah a druh nasýtených plynov :
Vlastnosti : možnosť sedimentácie
kryštalizácia
horľavosť
Napätie par pri prev. teplote : MPa (v absolútnej hodnote)
Otáčky pohonu n : 1/min
Napätie : V
Prostredie – výbušnosť :
Teplota okolia : °C
Doplňujúce informácie :
   
Opište tento kontrolní text "CERPADLA" :
Tučne označené položky je potrebné vyplniť!
   

 
Kontakt

HCP čerpacia technika s.r.o.
Szakkayho 1
040 01 Košice

Tel.: +421 556 250 887
Fax: +421 556 250 889
E-mail: hcp@hcp.sk


ĎALŠIE KONTAKTY