Historie firmy
Výpis z Obchodného registra
Certifikáty a zastúpenia
Obaly
Fotogaléria
AF - Kalové čerpadlá pre velké zataženia
AL - Ponorné čerpadlá odpadnových vod
PW - hobby čerpadlá s chladeným pláštom
SS - celonerezové ponorné čerpadlá pre mierne znečištené kvapaliny
SF - celonerezové ponorné kalové čerpadlá
BF - kalové ponorné čerpadlá - lahká rada
GF - ponorné čerpadlá s rezacím za?ízením
SP - ponorné čerpadlá do vrtaných studní
L - ponorné čerpadlá s velkým prietokom
IC - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom pre vodu
AS - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom pre vodu s abrazivnými časticami
AG - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom a víričom pre vodu s abrazivnými časticami
AF - kalové čerpadlá pre velké zataženie (do výkonu 4 kW)
AF - kalové čerpadlá pre velké zataženie (o výkonu 5,5 až 22 kW)
AF - kalové čerpadlá pre velké zataženie (výkon nad 22 kW)
AL - ponorné čerpadlá pre mierne znečištenu vodu
SF - celonerezové ponorné kalové čerpadlá
GF - ponorné čerpadlá s rezacím zariadením
BF - lahké kalová čerpadla
AS - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom pre vodu s abrazivnými časticami
AG - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom a víričom
JAW-FLEX typ L
JAW-FLEX typ SW
JAW-FLEX typ RRS
JAW-FLEX typ SWQ
N-FLEX typ RN
N-FLEX typ RNS
B-FLEX typ RB
TYRE-FLEX typ T, TO
GEAR-FLEX typ RGD
Referenčná listina ponorných čerpadiel HCP
Referenčná listinaá čerpacích jímek HCP
Referenčná listina čerpadel SuperNova a ich modifikácií
Referencie na pružné spojky Rathi
Čerpadlo
Spojka
Elektromotor
Iné
SUPERNOVA - Jednostupňové kozlíkové čerpadlá rady ZLND
TPH – Horizontálné viacstupňové čerpadlá
TQ - automatická kompaktná vodáren
TQIC - automatická kompaktná vodáren s frekvenčným meničom


Referencie

V tejto časti nájdete informácie o realizovaných akciách, kde boli použité produkty z nášho sortimentu.

Referenčná listina čerpadiel SuperNova a ďalšie modifikácie jednostupňových čerpadiel Sterling.

Tu nájdete zoznam realizovaných akcií, pri ktorých boli použité čerpadla SuperNova – ZLND, prípadne ich modifikácie. Zoznam obsahuje predovšetkým konečných užívateľov, ale tiež súbory dodávok realizovaných prostredníctvom inžiniersko – dodávateľských firiem.

Referenčná listina ponorných čerpadiel HCP

Tu nájdete zoznam realizovaných akcií,pri ktorých boli použité ponorné čerpadla HCP, predovšetkým pre priemyselné účely a čerpanie odpadových vôd, alebo pre väčšie investičné celky. Okrem týchto dodávok firma realizuje predaj do malospotrebiteľskej siete. Celkom bolo do 30.9.2008 (t.j. cca 9 rokov) predaných 28.812 ks čerpadiel HCP vo väčšine prípadov pre obchodné firmy. Preto nie je možné konečného užívateľa zistiť. Aktualizacia k 24.10.2008

Referencie na pružné spojky RATHI

U tohto sortimentu je veľmi ťažké vymenovať jednotlivých odberateľov. Tieto spojky dodávame štandardne do všetkých horizontálnych čerpacích agregátov montovaných našou firmou. Medzi pravidelných odberateľov spojok RATHI patria jednak výrobcovia strojov, zariadení a agregátov (čerpadla, ventilátory, dopravníky, lisy atď.), ďalej výrobné podniky, kde naše spojky nahrádzajú už zastarané a nevyhovujúce typy spojok.

Medzi pravidelných odberateľov spojok RATHI patria:
 • OKD-OKK, a.s. Ostrava
 • ČEZ a.s.
 • ZVVZ a.s., Milevsko
 • RaVent s.r.o., Milevsko
 • Vzduchotechnika Prachatice s.r.o.
 • Klima CZ akciová společnost, Prachatice
 • Kovodružstvo, výrobní družstvo Strážov
 • Slovpump trade s.r.o. Závadka nad Hronom
 • Pivovary Staropramen a.s.
 • JIP – Papírny Větřní a.s.
 • BorsodChem MCHZ s.r.o. Ostrava
 • Cukrovary a lihovary TTD a.s. Dobrovice
 • Kostelecké uzeniny a.s.
 • Sedlecký kaolín a.s.
 • Sokolovská uhelná a.s.
 • Pilsen steel s.r.o. Plzeň
 • Moravská vodárenská a.s. Olomouc
 • Huhtamaki Česká republika a.s. Okříšky
 • Veba, textilní závody a.s. Broumov
 • SETUZA a.s. Ústí nad Labem
 • Chemopharma a.s. Ústí nad Labem
 • Sigma 1868 spol. s r.o. Lutín
 • TAURUS s.r.o. Chrudim
 • Bratři Zátkové a.s. Boršov
 • Drinks Union a.s. Ústí nad Labem
 • Vítkovice a.s. Ostrava
 • Povodí Moravy s.p. Brno

 

HCP čerpacia technika s.r.o.

Szakkayho 1, 040 01 Košice
Pevná linka+421 556 250 887
Fax+421 556 250 889
E-mailhcp@hcp.sk