Historie firmy
Výpis z Obchodného registra
Certifikáty a zastúpenia
Obaly
Fotogaléria
AF - Kalové čerpadlá pre velké zataženia
AL - Ponorné čerpadlá odpadnových vod
PW - hobby čerpadlá s chladeným pláštom
SS - celonerezové ponorné čerpadlá pre mierne znečištené kvapaliny
SF - celonerezové ponorné kalové čerpadlá
BF - kalové ponorné čerpadlá - lahká rada
GF - ponorné čerpadlá s rezacím za?ízením
SP - ponorné čerpadlá do vrtaných studní
L - ponorné čerpadlá s velkým prietokom
IC - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom pre vodu
AS - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom pre vodu s abrazivnými časticami
AG - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom a víričom pre vodu s abrazivnými časticami
AF - kalové čerpadlá pre velké zataženie (do výkonu 4 kW)
AF - kalové čerpadlá pre velké zataženie (o výkonu 5,5 až 22 kW)
AF - kalové čerpadlá pre velké zataženie (výkon nad 22 kW)
AL - ponorné čerpadlá pre mierne znečištenu vodu
SF - celonerezové ponorné kalové čerpadlá
GF - ponorné čerpadlá s rezacím zariadením
BF - lahké kalová čerpadla
AS - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom pre vodu s abrazivnými časticami
AG - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom a víričom
JAW-FLEX typ L
JAW-FLEX typ SW
JAW-FLEX typ RRS
JAW-FLEX typ SWQ
N-FLEX typ RN
N-FLEX typ RNS
B-FLEX typ RB
TYRE-FLEX typ T, TO
GEAR-FLEX typ RGD
Referenčná listina ponorných čerpadiel HCP
Referenčná listinaá čerpacích jímek HCP
Referenčná listina čerpadel SuperNova a ich modifikácií
Referencie na pružné spojky Rathi
Čerpadlo
Spojka
Elektromotor
Iné
SUPERNOVA - Jednostupňové kozlíkové čerpadlá rady ZLND
TPH – Horizontálné viacstupňové čerpadlá
TQ - automatická kompaktná vodáren
TQIC - automatická kompaktná vodáren s frekvenčným meničom


Ponorné čerpadlá HCP

CENNÍK ČERPADIEL HCP 2015 (pdf)
GENERÁLNY KATALÓG HCP
REFERENCIE

Kontakty na predajne a zmluvné opravovne čerpadiel HCP sú súčasťou CENNÍKA ČERPADIEL HCP


Čistá voda, mierne znečistená voda rada PW - hobby čerpadlo s chladeným plášťom
rada AL - malý prietok
rada L - veľký prietok
Ľahká rada kalových čerpadiel rada BF - do 2,2kW
Ťažká rada kalových čerpadiel rada AF - veľkosť 08 ÷ 37 (výkon do 4 kW)
rada AF - veľkosť 55 ÷ 830 (výkon 5,5 kW - 22 kW)
rada AF - veľkosť 1030 ÷ 1660 (výkon nad 22 kW)
Abrazívne prímesí rada AS - čerpadla s chlazeným pláštěm
rada AG - čerpadla s chlazeným pláštěm a vířičem
Čerpadla s rezacím zariadením rada GF - odstredivé čerpadla
Do vŕtaných studní rada SP - 4" nerezové čerpadla
Agresívne kvapaliny rada SS - mierne znečistené kvapaliny
rada SF - celonerezové kalové čerpadla


HCP čerpacia technika s.r.o.

Szakkayho 1, 040 01 Košice
Pevná linka+421 556 250 887
Fax+421 556 250 889
E-mailhcp@hcp.sk