Historie firmy
Vpis z Obchodnho registra
Certifikty a zastpenia
Obaly
Fotogalria
AF - Kalov erpadl pre velk zataenia
AL - Ponorn erpadl odpadnovch vod
PW - hobby erpadl s chladenm pltom
SS - celonerezov ponorn erpadl pre mierne zneiten kvapaliny
SF - celonerezov ponorn kalov erpadl
BF - kalov ponorn erpadl - lahk rada
GF - ponorn erpadl s rezacm za?zenm
SP - ponorn erpadl do vrtanch studn
L - ponorn erpadl s velkm prietokom
IC - ponorn erpadl s chladenm pltom pre vodu
AS - ponorn erpadl s chladenm pltom pre vodu s abrazivnmi asticami
AG - ponorn erpadl s chladenm pltom a vriom pre vodu s abrazivnmi asticami
AF - kalov erpadl pre velk zataenie (do vkonu 4 kW)
AF - kalov erpadl pre velk zataenie (o vkonu 5,5 a 22 kW)
AF - kalov erpadl pre velk zataenie (vkon nad 22 kW)
AL - ponorn erpadl pre mierne zneitenu vodu
SF - celonerezov ponorn kalov erpadl
GF - ponorn erpadl s rezacm zariadenm
BF - lahk kalov erpadla
AS - ponorn erpadl s chladenm pltom pre vodu s abrazivnmi asticami
AG - ponorn erpadl s chladenm pltom a vriom
JAW-FLEX typ L
JAW-FLEX typ SW
JAW-FLEX typ RRS
JAW-FLEX typ SWQ
N-FLEX typ RN
N-FLEX typ RNS
B-FLEX typ RB
TYRE-FLEX typ T, TO
GEAR-FLEX typ RGD
Referenn listina ponornch erpadiel HCP
Referenn listina erpacch jmek HCP
Referenn listina erpadel SuperNova a ich modifikci
Referencie na prun spojky Rathi
erpadlo
Spojka
Elektromotor
In
SUPERNOVA - Jednostupov kozlkov erpadl rady ZLND
TPH Horizontln viacstupov erpadl
TQ - automatick kompaktn vodren
TQIC - automatick kompaktn vodren s frekvennm meniom


Dopyt

Prosm, vyberte predmet Vho dopytu :

 
Kontakt

HCP erpacia technika s.r.o.
Szakkayho 1
040 01 Koice

Tel.: +421 556 250 887
Fax: +421 556 250 889
E-mail: hcp@hcp.sk


ALIE KONTAKTY


 

HCP erpacia technika s.r.o.

Szakkayho 1, 040 01 Koice
Pevn� linka +421 556 250 887
Fax +421 556 250 889
E-mail hcp@hcp.sk