Historie firmy
Výpis z Obchodného registra
Certifikáty a zastúpenia
Obaly
Fotogaléria
AF - Kalové čerpadlá pre velké zataženia
AL - Ponorné čerpadlá odpadnových vod
PW - hobby čerpadlá s chladeným pláštom
SS - celonerezové ponorné čerpadlá pre mierne znečištené kvapaliny
SF - celonerezové ponorné kalové čerpadlá
BF - kalové ponorné čerpadlá - lahká rada
GF - ponorné čerpadlá s rezacím za?ízením
SP - ponorné čerpadlá do vrtaných studní
L - ponorné čerpadlá s velkým prietokom
IC - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom pre vodu
AS - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom pre vodu s abrazivnými časticami
AG - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom a víričom pre vodu s abrazivnými časticami
AF - kalové čerpadlá pre velké zataženie (do výkonu 4 kW)
AF - kalové čerpadlá pre velké zataženie (o výkonu 5,5 až 22 kW)
AF - kalové čerpadlá pre velké zataženie (výkon nad 22 kW)
AL - ponorné čerpadlá pre mierne znečištenu vodu
SF - celonerezové ponorné kalové čerpadlá
GF - ponorné čerpadlá s rezacím zariadením
BF - lahké kalová čerpadla
AS - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom pre vodu s abrazivnými časticami
AG - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom a víričom
JAW-FLEX typ L
JAW-FLEX typ SW
JAW-FLEX typ RRS
JAW-FLEX typ SWQ
N-FLEX typ RN
N-FLEX typ RNS
B-FLEX typ RB
TYRE-FLEX typ T, TO
GEAR-FLEX typ RGD
Referenčná listina ponorných čerpadiel HCP
Referenčná listinaá čerpacích jímek HCP
Referenčná listina čerpadel SuperNova a ich modifikácií
Referencie na pružné spojky Rathi
Čerpadlo
Spojka
Elektromotor
Iné
SUPERNOVA - Jednostupňové kozlíkové čerpadlá rady ZLND
TPH – Horizontálné viacstupňové čerpadlá
TQ - automatická kompaktná vodáren
TQIC - automatická kompaktná vodáren s frekvenčným meničom


Ostatný sortiment

Okrem rady jednostupňových kozlíkových čerpadiel SuperNova ponúkame ďalej široký sortiment ďalších výrobkov firmy Sterling SIHI, (chemické, procesné, viacstupňové, požiarne čerpadla na teplonosné média a ďalšie). Tieto kompletizujeme a upravujeme na požadované parametre podľa želania zákazníka.
 
Ponúkame vybraný sortiment tradičných českých výrobcov čerpadiel.
 
Odstredivé jednostupňové a viacstupňové čerpadlá, čerpadlá do vŕtaných studní, automatické tlakové stanice a ďalšie.
 
Odstredivé a kalové čerpadlá, vývevy a ďalší program tradičného slovenského výrobcu.
 
Odstredivé obehové čerpadlá a viacstupňové do vŕtaných studní.
 
Naša firma je zástupcom pre predaj elektromotorov a frekvenčných meničov Siemens na Olomoucku.
 

Ďalej ponúkame čerpadlá obehové, dávkovacie, membránové, hadicové, vretenové, zubové tuzemských a zahraničných výrobcov. Pre konkrétne parametre Vám radi spracujeme ponuku viď dopyt čerpadla..

Z ďalšieho sortimentu Vám ponúkame pružné spojky VPS a BKN. Pre konkrétne parametre Vám radi spracujeme ponuku viď dopyt spojky.
 
Kontakt

HCP čerpacia technika s.r.o.
Szakkayho 1
040 01 Košice

Tel.: +421 556 250 887
Fax: +421 556 250 889
E-mail: hcp@hcp.sk


ĎALŠIE KONTAKTY


 

HCP čerpacia technika s.r.o.

Szakkayho 1, 040 01 Košice
Pevná linka+421 556 250 887
Fax+421 556 250 889
E-mailhcp@hcp.sk