Historie firmy
Vpis z Obchodnho registra
Certifikty a zastpenia
Obaly
Fotogalria
AF - Kalov erpadl pre velk zataenia
AL - Ponorn erpadl odpadnovch vod
PW - hobby erpadl s chladenm pltom
SS - celonerezov ponorn erpadl pre mierne zneiten kvapaliny
SF - celonerezov ponorn kalov erpadl
BF - kalov ponorn erpadl - lahk rada
GF - ponorn erpadl s rezacm za?zenm
SP - ponorn erpadl do vrtanch studn
L - ponorn erpadl s velkm prietokom
IC - ponorn erpadl s chladenm pltom pre vodu
AS - ponorn erpadl s chladenm pltom pre vodu s abrazivnmi asticami
AG - ponorn erpadl s chladenm pltom a vriom pre vodu s abrazivnmi asticami
AF - kalov erpadl pre velk zataenie (do vkonu 4 kW)
AF - kalov erpadl pre velk zataenie (o vkonu 5,5 a 22 kW)
AF - kalov erpadl pre velk zataenie (vkon nad 22 kW)
AL - ponorn erpadl pre mierne zneitenu vodu
SF - celonerezov ponorn kalov erpadl
GF - ponorn erpadl s rezacm zariadenm
BF - lahk kalov erpadla
AS - ponorn erpadl s chladenm pltom pre vodu s abrazivnmi asticami
AG - ponorn erpadl s chladenm pltom a vriom
JAW-FLEX typ L
JAW-FLEX typ SW
JAW-FLEX typ RRS
JAW-FLEX typ SWQ
N-FLEX typ RN
N-FLEX typ RNS
B-FLEX typ RB
TYRE-FLEX typ T, TO
GEAR-FLEX typ RGD
Referenn listina ponornch erpadiel HCP
Referenn listina erpacch jmek HCP
Referenn listina erpadel SuperNova a ich modifikci
Referencie na prun spojky Rathi
erpadlo
Spojka
Elektromotor
In
SUPERNOVA - Jednostupov kozlkov erpadl rady ZLND
TPH Horizontln viacstupov erpadl
TQ - automatick kompaktn vodren
TQIC - automatick kompaktn vodren s frekvennm meniom


cennik
cennik


Novinky, akcie

Novinky 2020

Novinky 2019

Novinky 2018

Novinky 2017

Novinky 2016

Novinky 2015

Novinky 2014

Novinky 2013

Novinky 2012

Novinky 2011

Novinky 2010

Novinky 2009

Novinky 2008

Novinky 2007

 • PW - ponorn drenne erpadl s chladenm pl᚝om, vhodn pre erpanie istch kvapaln bez mechanickch prmesi
 • TPH - monoblokov horizontlne erpadl z nerez ocele AISI 316, vhodn pre erpanie istch a mierne zneistench vd vo vetkch oblastiach priemyslu.
 • Podrobnejie informcie njdete v sekcii ponorn erpadl a horizontlne erpadl  Kontakt

  HCP erpacia technika s.r.o.
  Szakkayho 1
  040 01 Koice

  Tel.: +421 556 250 887
  Fax: +421 556 250 889
  E-mail: hcp@hcp.sk


  ALIE KONTAKTY


   

  HCP erpacia technika s.r.o.

  Szakkayho 1, 040 01 Koice
  Pevn� linka +421 556 250 887
  Fax +421 556 250 889
  E-mail hcp@hcp.sk