NAVRCHOLU.cz

Historie firmy
Výpis z Obchodného registra
Certifikáty a zastúpenia
Obaly
Fotogaléria
AF - Kalové čerpadlá pre velké zataženia
AL - Ponorné čerpadlá odpadnových vod
PW - hobby čerpadlá s chladeným pláštom
SS - celonerezové ponorné čerpadlá pre mierne znečištené kvapaliny
SF - celonerezové ponorné kalové čerpadlá
BF - kalové ponorné čerpadlá - lahká rada
GF - ponorné čerpadlá s rezacím za?ízením
SP - ponorné čerpadlá do vrtaných studní
L - ponorné čerpadlá s velkým prietokom
IC - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom pre vodu
AS - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom pre vodu s abrazivnými časticami
AG - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom a víričom pre vodu s abrazivnými časticami
AF - kalové čerpadlá pre velké zataženie (do výkonu 4 kW)
AF - kalové čerpadlá pre velké zataženie (o výkonu 5,5 až 22 kW)
AF - kalové čerpadlá pre velké zataženie (výkon nad 22 kW)
AL - ponorné čerpadlá pre mierne znečištenu vodu
SF - celonerezové ponorné kalové čerpadlá
GF - ponorné čerpadlá s rezacím zariadením
BF - lahké kalová čerpadla
AS - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom pre vodu s abrazivnými časticami
AG - ponorné čerpadlá s chladeným pláštom a víričom
JAW-FLEX typ L
JAW-FLEX typ SW
JAW-FLEX typ RRS
JAW-FLEX typ SWQ
N-FLEX typ RN
N-FLEX typ RNS
B-FLEX typ RB
TYRE-FLEX typ T, TO
GEAR-FLEX typ RGD
Referenčná listina ponorných čerpadiel HCP
Referenčná listinaá čerpacích jímek HCP
Referenčná listina čerpadel SuperNova a ich modifikácií
Referencie na pružné spojky Rathi
Čerpadlo
Spojka
Elektromotor
Iné
SUPERNOVA - Jednostupňové kozlíkové čerpadlá rady ZLND
TPH – Horizontálné viacstupňové čerpadlá
TQ - automatická kompaktná vodáren
TQIC - automatická kompaktná vodáren s frekvenčným meničom

Čerpacie jímky HCP

Čerpacie jímky HCP (podľa ČSN EN 476)
typ ponukový list výkres ACAD 2000
HCP 1100 B32A11 doc ČJ
HCP 1100 B32A12 doc ČJ
HCP 1100 B32A13 doc ČJ
HCP 1100 B32B11 doc ČJ
HCP 1100 B32B12 doc ČJ
HCP 1100 B32B13 doc ČJ
HCP 1100 B32B14 doc ČJ
HCP 1100 B32B22 doc ČJ
HCP 1100 B32B23 doc ČJ
HCP 1100 B32B24 doc ČJ
ČJ – čerpacia jímka

KĽÚČ PRE OBJEDNANIE JÍMOK HCP:
KONŠTRUKCIA A POPIS:

Čerpacie jímky HCP (podľa ČSN EN 476) sú absolútne vodotesné, plne vybavené malé čerpacie stanice určené pre čerpanie splaškových odpadových vôd a kalov. V prípade vybavenia nerezovými čerpadlami (ČSN 422942) aj agresívnych odpadových vôd a kalov (pH 2-14). Tieto jímky sa používajú najmä tam, kde nie je možné gravitačné pripojenie na verejnú kanalizačnú sieť.


Čerpacie jímky HCP umožňujú odvádzanie odpadových, príp. drenážnych vôd z odľahlých miest ako sú napr.:


  • samostatne stojace obytné budovy a sídliskové celky
  • priemyselné a chemické prevádzky
  • rekreačné strediska
  • a všetky miesta, v ktorých prítok na stanice nepresiahne 5 l/s (u dvoch čerpadiel 8 l/s).


MATERIÁLOVÉ PREVEDENIE:

Polyetylén PEHD


VLASTNOSTI A VÝHODY PRE UŽÍVATEĽA:

  • jednoduchá konštrukcia, nízka hmotnosť – ľahká preprava a montáž
  • kompletné vybavenie – nie sú potrebné žiadne dodatočné úpravy
  • samonosná konštrukcia – nie je potrebné jímky obetónovať (s výnimkou nízkej hladiny spodných vôd)
  • osvedčené čerpadla HCP, vrátane čerpadiel s rezákom – veľký výber typov, servis po celé ČR
  • polyetylén PEHD – záruka mimoriadnej chemickej a mechanickej odolnosti a tiež dlhej životnosti
  • štandardná výška 2,0 m (1,5 m akumulačná časť, 0,5 m vstupné hrdlo) max. výška 2,5m (1,5/1 m)


UMIESTENIE ČERPACEJ JÍMKY:

Čerpacie jímky HCP sú štandardne dodávané s plastovým vekom, ktoré nesmie byť zaťažované chôdzou ani prejazdom. V prípade tejto inštalácie musí byť zabránené vstupu na veko (napr. odnímateľnou betónovou doskou či oplotením priestoru jímky). Na želanie je možné jímky vybaviť prechodovým plastovým poklopom PPK 600 pri umiestnení v záhrade či trávnatom páse, alebo liatinovým poklopom triedy D pri umiestnení jímky do komunikácie pre chodcov a do cesty pre motorové vozidla. V tomto prípade je potrebné zhotoviť pod poklop triedy D roznášaciu dosku podľa projektu alebo podľa montážnych predpisov pre jímku. Čerpacie jímky HCP majú štandardnú výšku 2 m. Na želanie je možné jímku vybaviť predĺžením vstupného hrdla návarkom vysokým 0,25 m, max. však do celkové výšky jímky 2,5 m.USPORIADANIE ČERPACEJ JÍMKY:

Čerpacie jímky HCP sa dodávajú v nasledujúcich variantoch:


A

Jímka osadená jedným čerpadlom s integrovaným plavákom (na želanie je možné tuto jímku vybaviť aj havarijným plavákom)


B

Jímka s 1 čerpadlom vybavená 3 plavákmi (2 plaváky riadiace + 1 havarijný) alebo jímka s 2 čerpadlami 4 plavákmi (3 plaváky riadiace + 1 havarijný).Jímky B je možné na želanie dodať s ovládacím rozvádzačom.Pre návrh jímky nás kontaktujte alebo postupujte podľa prospektu.
kliknutím na náhľad obrázok zväčšite

kliknutím na náhľad schéma a rozmery čerpacej jímky HCP zväčšite

PROSPEKT ČERPACÍCH JÍMOK HCP
Výkres všetkých čerpacích jímok HCP